ทีมงานของเรา

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ผู้ประสานงานโครงการฯ
นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

แพทย์ประจำโครงการ
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

พญ.นันทิสา โชตินิรมิตร

แพทย์ประจำโครงการ
พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

แพทย์ประจำโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Piman Clinic

ติดต่อเราได้ที่

Find us at the office

เลขที่ตั้ง 7/2-3 ซอยกรรไกรทอง ถนนศิริมังคลาจารย์  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

โทร 053-211363, 08-2032-3345, 08-5520-1176
จันทร์ - ศุกร์, เวลา 10:00-18:00 น.

Line ID

Contact Us