Piman-2
S__41598981_0
S__41598983_0-2
Piman clinic-3
Piman clinic-4
Piman clinic-2
ทำบุญพิมาน_190430_0076-2
ทำบุญพิมาน_190430_0072-2
S__41598984_0-1

About Us

ประวัติความเป็นมา

พิมานคลินิก ได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 2 เมษายน 2551 ที่นิมมาน ซอย 13 ซึ่งเป็นย่านกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่ายของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยในช่วงแรกพิมานคลินิกได้ดำเนินการวิจัยในกลุ่มชายที่เพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ ซึ่งจากการทำ Focus group ในกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการลักษณะคลินิกเป็นแบบใด และต้องการสถานที่จัดตั้งคลินิกวิจัยในที่ตั้งแบบใด ทีมงานวิจัยจึงเห็นควรที่จะจัดหาสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกในการเดินทางและการมารับบริการ

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

รวดเร็ว : บริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วภายใน 1 ชม. พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปลอดภัย : ข้อมูลและเอกสารจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการฯ

น่าเชื่อถือ : แพทย์และพยาบาลผู้ให้การปรึกษาได้รับการอบรมและมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจ HIV

จากสถานที่แรก พิมานคลินิกได้ย้ายมาย่าน ถ.ศิริมังคลาจารย์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยเป็นแหล่งชุมชนและศูนย์กลางของย่านเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และได้เริ่มเปิดบริการเป็นสถานพยาบาล เพื่อให้การรักษาเอชไอวี และป้องกันเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงให้คำปรึกษา

PIMAN CLINIC