ซิฟิลิส (Syphilis)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Treponema pallidum

ระยะฟักตัว ประมาณ 10-90 วัน

การติดต่อ โดยการร่วมเพศ หรือจากมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสสู่ทารกขณะตั้งครรภ์

อาการ

มีแผลที่อวัยวะเพศ และอาจเกิดที่อื่น ๆ แผลไม่เจ็บ แม้ไม่ได้รับการรักษาแผลก็หายเองได้ แต่โรคจะมีการดำเนินเข้าสู่ระยะต่อไป มีผื่นขึ้นตามลำตัว ฝ่ามือ ผื่นไม่เจ็บ ไม่คัน ผมร่วม คิ้วร่วง ฯลฯ อาการเหล่านี้จะหายไปเองแต่เชื้อยังมีอยู่ในร่างกายดังนั้น ถ้าตรวจเลือดจะพบว่า “เลือดบวกซิฟิลิส” หากปล่อยทิ้วไว้โดยไม่รักษาโรคจะลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญของร่างการย เช่น หัวใจ หลอดเลือด สมอง กระดูก ทำให้ร่างกายพิการ และตายได้

*ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซิฟิลิส ส่นใหญ่ไม่มีอาการใด ๆ แต่ตรวจเลือดพบผลผิดปกติที่แสดง่าติดเชื้อซิฟิลิส

การรักษา

ซิซิลิสช่วงต้น (Early syphilis) ได้แก่ ซิฟิลิสระยะที่ 1 (primary syphilis) ซิฟิลิส ระยะที่ 2 (Secondar syphilis) และซิฟิลิสระยะแฝง ไม่เกิน 1 ปี (Earl latent syphilis)

– Benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว (ให้แบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนิต)

– ติดตามและรักษาคู่เพสสัมพันธ์แม่ไม้มีอาการและผลเลือดเป็นลบ

ซิฟิลิสช่วงปลาย (Late syphilis) ได้แก่ ซิฟิลิสระยะแฝง เกิน 1 ปี (Late latent syphilis) แผลซิฟิลิสระยะที่ 3 (late benign gummatous syphilis) ซิฟิลิสระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular syphilis)

– Benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 3 สัปดาห์ ติดต่อกัน (ให้แบ่งฉีดเข้ากล้าเนื้อสะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนิต)

– ให้การรักษาคู่เพศสัมพันธ์หากมีผลเลือดผิดปกติ