หนองในเทียม (Non-gonococcal Urethritis)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Chlamydia trachomatis

ระยะฟักตัว ประมาณ 1 – 4 สัปดาห์

การติดต่อ โดยการร่วมเพศ

อาการ

ผู้ชาย จะมีอาการแสบ หรือคันที่ท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขัด อาจมีมูกใสหรือขุ่น ส่วนน้อยเป็นหนองมูกหรือหนองมักพบตอนตื่นนอน

ผู้หญิง ส่วนมากมักไม่มีอาการ ส่วนน้อยอาจจะมีตกขาว