หนองในแท้ (Gonorrhoea)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Neisseria gonorrhoea

ระยะฟักตัว ประมาณ 3-5 วัน

การติดต่อ โดยการร่วมเพศ

อาการ

ผู้ชาย จะมีอาการปัสสาวะขัด แสบ มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ บางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น เป็นฝีที่ปากท่อปัสสาวะ ฝีที่บริเวณด้านข้างเส้นสองสลึง ท่อปัสสาวะตีบตัน หาไม่ได้รับการรักษา เชื้อจะลงไปสู่ถุงอัณฑะ ทำให้เกิดอาการอัณฑะอักเสบ อาจทำให้เป็นหมันได้ ผู้ชายที่ติดเชื้อหนองในในทวารหนักจากการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ในรายที่มีอาการจะมีอาการเปียกที่ทวารหนัก ปวดเบ่ง หรือมีหนองไหลจากทวารหนัก

ผู้หญิง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หากมีอาการจะมีตกขาว ไม่คัน มีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ ปัสสาวะ แสบขัด ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น เป็นฝีที่ต่อมบาร์โทลิน ปีกมดลูกอักเสบ ซึ่งอาจทำให้ท่อรังไข่ ตีบตันกลายเป็นหมันหรือทำให้ท้องนอกมดลูกได้

ทากแรกเกิด เชื้อหนองในอาจเข้าตาขณะคลอดผ่านช่องคลอดมารดาที่มีเชื้อหนองใน ถ้าไม่รีบรักษาอาจตาบอดได้