หูดข้าวสุก

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ poxvirus

ระยะฟักตัว ประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน

การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสทางเพศ

อาการระยะแรก

จะเป็นตุ่ม ผิวเรียบ ขนาดเล็ก มีสีขาว ตรงกลางตุ่มมีรอยบุ๋ม จำนวนตุ่มที่เกิดขึ้นอาจมีมากหรือน้อยก็ได้ ถ้าใช้เข็มสะกิดตรงกลางแล้วบีบดู จะได้เนื้อหูดสีขาว ๆ มักเป็นที่หัวเหน่า อวัยวะเพศ และโคนขาด้านในอาจพบได้ที่ท้องน้อย