หูดหงอนไก่ (Condyloma acuminata)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Human papilloma virus

ระยะฟักตัว ประมาณ 3 เดือน

การติดต่อ โดยการร่วมเพศ หรือสัมผัส ทางเพศกับผู้ป่วย

อาการ

เป็นติ่งเนื้ออ่อนสีชมพูคล้ายหงอนไก่

ผู้ชาย มักพบที่ใต้ผิวหนักหุ้มปลาย อวัยวะเพศ เส้นสองสลึง แบะอาจพบบริเวณรอบทวารหนักในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนัก