เริมอวัยวะเพศ (Genital herpes)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรั ชื่อ Herpes simplex virus

ระยะฟักตัว ประมาณ 3-14 วัน

การติดต่อ โดยการ่วมเพศ และหรือสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อ

อาการ

มักจะมีอาการ แสบ ๆ คัน ๆ นำมาก่อนเล็กน้อย แล้วมีตุ่มใส ขึ้นกระจัดกระจายหรือเป็นกลุ่ม ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นแผลแล้วตกสะเก็ดหายไปเองใน 1-2 สัปดาห์ บริเวณที่พบบ่อย ได้แก่ อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ช่องคลอด ปากมดลูก ทวารหนัก อาจพบได้ที่ท่อปัสสาวะ ริมฝีปาก และเยื่อบุตา

ผู้ป่วย

ที่ติดเชื้อครั้งแรก จะมีอาการรุนแรงมาก ใช้แวลานานกว่าจะหาย ส่วนผู้ที่เป็นโรคซ้ำ อาการของโรค จะเป็นน้อยและหายเร็ว