แผลริมอ่อน (Chancroid)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทเรีย ชื่อ Haemophilus ducreyi

ระยะฟักตัว ประมาณ 3-7 วัน

การติดต่อ โดยการร่วมเพศ

อาการ

ผู้ชาย จะมีต่อหนองเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ต่อมาแตกเป็นแผล มักมีหลายแผล ชอบไม่แข็งและไม่เรียบ มีเลือดออก เจ็บปวดมาก บางรายต่อน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวมเป็นฝี เมื่อฝีแตกจะกลายเป็นแผลใหญ่

การรักษา

ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

– Ceftriaxone 250 mg ฉีดเข้ากล้าเนื้อครั้งเดียว

– Ciprofloxacin 500 mg วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารนาน 3 วัน

– Erythromycin 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 7-14 วัน

– Azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว

หมายเหตุ

  1. กรณีต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบอักเสบ ไม่ว่าจะมีหนองหรือไม่ก็ตาม ควรให้ยาฉีดหรือยากินชนิดใช้ครั้งเดียว แล้วต่อด้วยยา Eythromycin 500 mg กินวันละ 4 ครั้งหลังอาหาร นาน 14 วัน
  2. กรณีต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบอักเสบและมีหนองชัดเจน ควรเจาะดูดหนองออกโดยใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังปกติไม่ควรใช้วิธีผ่าหนองออกเหมือนฝีทั่วไป เพราะจะทำให้รอยแผลที่เกิดจากการผ่าหายช้า 3. Azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว ขณะท้องว่าง และก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง (*หมายถึงไม่รับประทานสิ่งใดเลย ยกเว้นน้ำเปล่านาน 2 ชั่วโมง)