โลน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Phthirus pubis (crab louse)

ระยะฟักตัว ประมาณ 30 วัน

การติดต่อ โดยการสัมผัสใกล้ชิดทางเพศกับผู้ป่วย

อาการ

ลักษณะคล้ายเหา อาศัยและออกไข่ตามรากขน ชอบดูดเลือด ทำให้คันบริเวณหัวหนาว รอบทวารหนัก หน้าอก ลำตัว รักแร้ ขนตา คิ้ว แต่ไม่พบที่ศรีษะ