โครงการเอเพอร์เกย์

Archive


Tags


Chlamydia trachomatis Condyloma acuminata COVID-19 halothane HPTN083 HPV คืออะไร? Human papilloma virus isoniazid methyldopa MSM Gossip Non-gonococcal Urethritis phenytoin PrEP prepเชียงใหม่ sulfonamide drugs Syphilis valproic acid การรักษาซิฟิลิส การรักษาหนองใน การรักษาหูดหงอนไก่ ข่าว HPTN083 ข่าวกิจกรรม ข่าวสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารพิมานเซ็นเตอร์ ข่าวสารโครงการงานวิจัย ตรวจ HIV ฟรี ตรวจเลือดฟรี บทความ บทความงานวิจัย ยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ ยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รศ. นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติภาคี สาเหตุการเกิดซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม หูดหงอนไก่ อาการของหนองใน อาการซิฟิลิส อาการหูดหงอนไก่ โครงการ MTN 017 โครงการวิจัย HPTN083 โรคซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Social Links


  • 2.โครงการเอเพอร์เกย์ (IPERGAY)

    ทำการวิจัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจำนวน 414 คนในประเทศฝรั่งเศส 6 แห่ง และประเทศแคนนาดา 1 แห่ง โดยสุ่มแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจำนวน 206 คนกินทรูวาดา และกลุ่มที่ […]

    Know More