ข่าวสาร

NYHAAD คืออะไร

NYHAAD หรือ National Youth HIV & AIDS Awareness Day คือวันรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง HIV & AIDS …

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 พิมานคลินิกร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จั…

โครงการ PURPOSE 2

PURPOSE 2 เป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินว่ายา เลนาคาปาเวียร์ (แอลอีเอ็น)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2565

เพื่อพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ความชำนาญที่ได้จากการปฏิบัติจริงให้ผู้ปฏิบัติงาน

IMPOWER-024

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการการวิจัยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (ยาเพร็พ)

THAI CTU ตอนที่ 2: NIH & THAI-CTU

เชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมคลิปวีดีโอสัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

เชิญร่วมรับฟัง และ แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศ

ท่านใดที่สนใจเชิญร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศ” ในวัน พฤหัสบดีที่…

พิมานคลินิก เข้าร่วมฝึกอบรม “มาตรการป้องกันละวิธีการปฎิบัติระงับอุบัติภัย

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 พิมาน คลินิก ได้เข้าร่วมฝึกอบรม “มาตรการป้องกันละวิธีการปฎิบัติระงับ อุบัติ…

งานวิจัยยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ป้องกันHIV …การกินยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

งานวิจัยยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ป้องกันHIV …การกินยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื…

ไต้หวันเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติ จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันได้แล้ว

กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้ (25 พ.ค.) เป็นต้นไป ได้ออกมาตรการเปิดกว้า…

เผยทั่วโลกร่วมยินดีผลการวิจัยพบว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลดีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการวิจัยเ…

Load More