งานวิจัยของเรา

คลินิกพิมานเปิดดำเนินการในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเพื่อให้ดำเนินการศึกษาวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วให้กับผู้ที่มารับบริการ และยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี และในปัจจุบันพิมาน คลินิก ได้เปิดเป็นสถานพยาบาล เพื่อให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป ในการตรวจ HIV จำหน่าย PrEP และ PEP รวมไปถึงยังให้บริการในการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้การรักษาอีกด้ว

พิมานคลินิก ได้เข้าร่วมการศึกษาที่สำคัญมากสำหรับวงการ PrEP ชื่อว่าโครงการวิจัย iPrEx เป็นการวิจัย PrEP ชิ้นแรก และนำไปสู่การใช้ยา PrEP ที่แนะนำให้รับประทานยา 1 เม็ดต่อวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ถือเป็นความภูมิใจของพิมานคลินิก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้เข้าร่วมงานวิจัยที่สำคัญยิ่งนี้ โดยนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยทางด้านการป้องกันเอชไอวีอีกหลายโครงการต่อๆ มา

งานวิจัยที่คลินิกพิมานได้ร่วมศึกษา

พิมานคลินิก ได้เข้าร่วมการศึกษาที่สำคัญมากสำหรับวงการ PrEP ชื่อว่าโครงการวิจัย iPrEx เป็นการวิจัย PrEP ชิ้นแรก และนำไปสู่การใช้ยา PrEP ที่แนะนำให้รับประทานยา 1 เม็ดต่อวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ถือเป็นความภูมิใจของพิมานคลินิก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้เข้าร่วมงานวิจัยที่สำคัญยิ่งนี้ โดยนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยทางด้านการป้องกันเอชไอวีอีกหลายโครงการต่อๆ มา

ซึ่งสำหรับโครงการวิจัยนี้กำลังดำเนินการอยู่ และยังคงเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจเพื่อคัดกรองและเข้าร่วมโครงการ หากท่านใดที่สนใจ และมีความคุณสมบัติตรงตามที่โครงการวิจัยกำหนด สามารถโทรสอบถามเพื่อเติมเพื่อทำการคัดกรองได้ที่เบอร์ 053-211363, 091-8592542 หรือ แอด Line ได้ที่ @pimanclinic

iPrEx

งานวิจัยที่คลินิกพิมานได้ร่วมศึกษา

PURPOSE 2 เป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินว่ายา เลนาคาปาเวียร์ (แอลอีเอ็น) ซึ่งเป็นยาวิจัยตัวหนึ่งที่ให้ทุก 6 เดือน จะสามารถช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ (ยาเพร็พ หรือยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสโรค) ซึ่ง ในปัจจุบันเชื้อเอชไอวียังเป็นปัญหาสุขภาพของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก แม้ว่าจะมียาที่ใช้ป้องการกันติดเชื้อเอชไอวีได้ ที่เรียกว่า ยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสโรค หรือยาเพร็พ แต่ก็ยังมีความต้องการการป้องกันทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้น

การศึกษาวิจัย PURPOSE 2 จะสรรหาผู้ชายและผู้หญิงข้ามเพศจำนวน 3,000 คน จากแอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา บราซิล เปรู เม็กซิโก ไทย และอาร์เจนตินา การศึกษาวิจัยนี้มีสองส่วน ซึ่งประกอบด้วย การคัดกรองระยะอุบัติการณ์ (การนัดตรวจหนึ่งครั้ง) และการศึกษาระยะสุ่มที่มีการปกปิดข้อมูลการได้รับยาวิจัย โดยทางแพทย์ผู้วิจัยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่าน รวมถึงแจ้งความเสี่ยง และประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย โดยผลการตรวจของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ ในโครงการวิจัย

ซึ่งสำหรับโครงการวิจัยนี้กำลังดำเนินการอยู่ และยังคงเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจเพื่อคัดกรองและเข้าร่วมโครงการ หากท่านใดที่สนใจ และมีความคุณสมบัติตรงตามที่โครงการวิจัยกำหนด สามารถโทรสอบถามเพื่อเติมเพื่อทำการคัดกรองได้ที่เบอร์ 053-211363, 091-8592542 หรือ แอด Line ได้ที่ @pimanclinic

PURPOSE 2

งานวิจัยที่คลินิกพิมานได้ร่วมศึกษา

โครงการวิจัย HPTN 083 เป็นโครงการวิจัยระดับนานาชาติ โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสูตรยาป้องกันการติดเชื้อก่อนสัมผัส (เพร็พ) ระหว่างยาคาโบทิกราเวียร์แบบออกฤทธิ์ยาว (CAB LA) แบบฉีดเดือนละ 2 ครั้งกับยาทีโนโฟเวียร์/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟซีที) แบบกินทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ศึกษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยทางพิมานคลินิก ได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2561 และมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 140 คน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการติดตามอาสาสมัคร รายละเอียดดูได้ใน FAQ

HPTN 083

งานวิจัยที่คลินิกพิมานได้ร่วมศึกษา

โครงการวิจัยนี้จะประเมินความปลอดภัย ความทนได้ การยอมรับ และวินัยในการใช้วิธีการ 3 แบบคือ อุปกรณ์สวนทวาร ผลิตภัณฑ์แบบสอดทวารหนัก และผลิตภัณฑ์แบบเหน็บทวารหนัก โดยศึกษาเพื่อเตรียมในการหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำยาต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางทวารหนักก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก แบบเป็นฝ่ายรับ งานวิจัยนี้อาจนำไปสู่ทางเลือกใหม่ในการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับ โดยทางพิมานคลินิก ได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และมีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ปัจจุบันได้จบการศึกษาไปแล้ว รายละเอียดดูได้ใน FAQ

MTN : Microbicide Trials Network

งานวิจัยที่คลินิกพิมานได้ร่วมศึกษา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองอาสาสมัครเบื้องต้นที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือสาวประเภทสอง ที่จะมีการศึกษาต่อไป โดยรับอาสาสมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พศ.2551 นอกจากนั้นทางอาสาสมัครที่ผ่านการคัดกรองนี้ และสนใจซื้อยา PrEP ก็สามารถซื้อยาได้ โดยอยู่ภายใต้การประเมินจากทางแพทย์และพยาบาล ปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่

Pre-Screening Protocol